КЗК иска намаление на таксата за финансов надзор на застрахователните брокери
Published on 19.10.2018


Размерът на таксата за общ финансов надзор, събирана от застрахователните брокери, води до риск от негативни последици за конкурентната среда на застрахователния пазар. Това се казва в становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Таксата се събира от Комисията за финансов надзор (КФН).

Припомняме, че КЗК започна проверка по казуса през лятото след жалба за увеличението на таксата за застрахователните брокери от 1 500 лв. на 5 хил. лв. и необходимостта от еднократното ѝ заплащане. Тогава Комисията се самосезира, за да се изясни дали увеличението ще доведе до затварянето на по-малките застрахователни брокерски фирми, защото таксата е твърде висока за тях.

В днешното съобщение на КЗК се казва, че оценката на съответствието с правилата на конкуренцията на действащи нормативни актове попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Тя може да се извърши, особено когато има постъпила в КЗК информация, че прилагането на тези актове може да доведе до отрицателни последствия за свободното функциониране на даден пазар. По този начин се идентифицират разпоредби, които неоправдано могат да ограничат конкуренцията, като завишат изискванията за започване и развитие на стопанска дейност.

След анализ на разпоредби в приложение към Закона за КФН (ЗКФН) са идентифицирани някои от тях, които са в състояние да породят негативни последици за конкурентната среда на пазара на услугите по застрахователно посредничество.

Проучването на КЗК в рамките на производство по застъпничество за конкуренцията е установило, че размерът на таксата за общ финансов надзор от КФН на застрахователните брокери и срокът за нейното заплащане могат да създадат условия за ограничаване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.

По мнение на КЗК, размерът на таксата по ЗКФН ангажира немалък финансов ресурс на предприятията и би могъл да породи негативен ефект върху конкурентната среда и интересите на потребителите, които ползват застрахователни продукти. Още по тематаДепутатите се захващат с промените в Кодекса за застраховането

Комисията предлага изменение на размера на посочената такса, като се постигне точният баланс между интересите на част от застрахователните брокери, за които таксата в сегашния размер е твърде висока, и интересите на КФН, свързани с бюджетната самостоятелност и осигуряването на необходимите средства за ефективното осъществяване на възложените й със закон правомощия.

Според КЗК еднократното събиране на таксата в пълен размер, и то още в началото на всяка календарна година, би могло да постави в затруднено финансово положение част от поднадзорните лица. КЗК предлага да бъде предвидена нормативна възможност за разсрочено  плащане.

В приетото становище КЗК предлага на Народното събрание да измени посочените разпоредби в ЗКЗК.

Investor.bg припомня, че в началото на годината влязоха в сила новите промени в Закона за Комисията за финансов надзор, с които се регламентираха таксите, необходими за финансовата самостоятелност на регулатора. Надзорът върху небанковия сектор получи пълна финансова обезпеченост и вече е независим от държавния бюджет. За да може да се самоиздържа КФН обаче, пенсионните фондове, застрахователите и другите борсови играчи бяха натоварени от тази година със сериозни нови такси.Покажи всички


Copyright © 2015 PromoMall. Pulsix Design Всички права запазени.
Защита на данни