Велико Търново: Експерти от Общината представиха първата по рода си иновативна мрежа от виртуални магазини за занаятчийски продукти в Крайова
Published on 20.10.2018

Крайова. Експерти от Община Велико Търново представиха първата по рода си иновативна мрежа от виртуални магазини за занаятчийски продукти в Крайова. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от пресцентъра на Общината. Предимствата на платформата за електронна търговия в района на трансгранично сътрудничество България – Румъния, бяха публично дискутирани в присъствието на занаятчии, неправителствени организации и местния бизнес отвъд Дунав. Днес се провежда и базарът за занаятчии от двете страни на река Дунав, който е част от проекта FairDeal. Иновацията ще бъде създадена чрез мрежата – платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти, с водеща организация Община Велико Търново и партньори – Асоциация „Диманш“(Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова (Румъния).
Иновативната маркетинг система е финансирана по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, по приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“.
Представителите на Общината изтъкнаха преимуществата на иновативната платформа. Чрез нея всеки занаятчийски производител лесно може да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория. Малкия и средния бизнес ще бъдат улеснени в разширяването на контактите си, както и в по-бързото, лесно и достъпно рекламиране на продукцията си.
FairDeal ще бъде свързана с утвърдени и широко известни платформи като Amazon, Ebay, PayPal и др. Тя ще бъде безплатна за ползване от производители и занаятчии за срока на проекта. Поставяйки уникалните занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител, ще бъде скъсена и връзката между доставчик и клиент.
Иновативната платформа с виртуални магазини FairDeal дава отлична възможност за развитие на малкия и средния бизнес на територията на всяка една община в трансграничния регион България – Румъния. Проектът ще доведе до насърчаване на заетостта, до разкриването на нови работни места – чрез разширяване на производителността на малкия и среден бизнес, а оттам – до намаляване на безработицата. FairDeal дава алтернатива и за хора, търсещи надомна или на непълно работно време работа, както на работещи, които искат да сменят сферата на дейност.
Мария НЕДЕВАПокажи всички


Copyright © 2015 PromoMall. Pulsix Design Всички права запазени.
Защита на данни