Отчетоха спад на броя на магазините и павилионите във Варна
Published on 14.03.2019


През 2017 г. в област Варна са работили 10 860 търговски обекта за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 72.9%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) - 13.7%, складове за продажба на дребно - 7.9%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 4.3%, бензиностанции и газостанции - 1.2%. Магазините и павилионите намаляват с 1.5% спрямо предходната година, като спад е отчетен както при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия, така и при тези за нехранителни стоки.

Copyright © 2015 PromoMall. Pulsix Design Всички права запазени.
Защита на данни