Община Мездра удължи срока за плащане с отстъпка на данък сгради и на данъка върху МПС
Published on 24.03.2020

С два месеца - до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който лицата от община Мездра, платили в пълен размер данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година, ще ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума, съобщиха от местната администрация.  
Това гласи Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който е публикуван в днешния брой на „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 28, 24.03.2020 г.).
От отдел „Местни приходи“ на Община Мездра напомнят, че задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово (по банков път) в Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци,
44 28 00 - туристически данък.
• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите - в брой или чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay) АД,
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
• в Кметствата по населени места.
Какви други срокове се променят със Закона за извънредното положение може да видите тук:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

 Покажи всички


Copyright © 2015 PromoMall. Pulsix Design Всички права запазени.
Защита на данни