ГПР отбеляза намаление на годишна и месечна база през февруари
Published on 26.03.2020


Докато заемите на фирмите и домакинствата имаха движение в различни посоки на годишна и месечна база, годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по управление на заема, през февруари отбеляза намаление в сравнение с година по-рано и в сравнение с януари.

Според предварителните данни на Българската народна банка ГПР на заемите за потребление в левове през миналия месец в сравнение с година по-рано се понижава с 0,31 пр.п. до 9,36%, а по тези в евро – с 0,42 пр.п. до 4,45%.

През февруари годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2019 г. с 0,40 пр.п. до 3,25%, а по жилищните кредити в евро - с 0,45 пр.п. до 3,88%.

На месечна база годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0,66 пр.п., а по тези в евро - с 0,24 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0,01 пр.п., а по тези в евро - с 0,28 пр.п.

Лихви на новите заеми на домакинствата

През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава за една година с 0,03 пр.п. до 7,92%, а по тези в евро намалява с 0,70 пр.п. до 3,91%.

При жилищните заеми в левове средната лихва се понижава с 0,28 пр.п. до 2,97%, а по тези в евро спада с 0,38 пр. п. до 3,50%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0,11 пр.п. до 3,12%, а по другите кредити в евро – с 3,34 пр.п. до 2,94%.

През февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. средните лихвени проценти по кредитите за потребление в левове и в евро спадат с 0,42 пр. п. При жилищните заеми в левове средната лихва остава почти без промяна, а при тези в евро намалява с 0,15 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,06 пр.п., а при тези в евро – с 0,41 пр.п.

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)Промени в лихвите в новите договори на бизнеса

През февруари фирмите сключваха нови договори по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, при средна лихва по-ниска на годишна база. Тя падна с 0,44 пр.п. до 3,68%, изчислиха в централната банка. По заемите, договорени в евро, лихвата нараства с 0,17 пр.п. до 2,91%.

През миналия месец средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,59 пр.п. до 2,52%, а по тези, договорени в евро – с 1,27 пр.п. до 2,25%.

На месечна база средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с ,02 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро намалява с 0,02 пр.п. При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0,07 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0,38 пр.п.

КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент на домакинствата по овърдрафта в левове през февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на миналата година нараства с 0,57 пр.п. до 14,65%, а по овърдрафта в евро спада с 0,67 пр.п. до 9,53%.

На годишна база средната лихва по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,63 пр.п. до 19,98%, а по тези в евро намалява с 0,41 пр. п. до 17,22%.

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през миналия месец на годишна база се понижава с 0,39 пр.п. до 7,17%, а по тези в евро – с 0,67 пр.п. до 6,33%.

При жилищните кредити в левове той спада с 0,44 пр.п. до 3,46%, а по тези в евро – с 0,47 пр.п. до 4,60%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,44 пр.п. до 3,37%, а по другите кредити в евро намалява с 0,41 пр.п. до 4,17%.

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)През февруари 2020 г., в сравнение с година по-рано, средната лихва по овърдрафта в левове на фирмите се понижава с 0,27 пр.п. до 2,75%, а по овърдрафта в евро – с 0,13 пр.п. до 2,36%.

Средният лихвен процент по заемите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0,33 пр.п. до 3,17%, а по тези в евро – с 0,53 пр.п. до 2,73%.

ГРАФИКА 8: КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА) Покажи всички


Copyright © 2015 PromoMall. Pulsix Design Всички права запазени.
Защита на данни